Εργαστήριο της ΕΕ για τις στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των δήμων

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης διοργάνωσε στην Αθήνα στις 1 και 2 Ιουνίου 2017, στον πολυχώρο πολιτισμού «Αθηναΐς», εργαστήριο για τις στρατηγικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης (ΣΒΑΑ).

Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Δικτύου Αστικής Ανάπτυξης που έχει ως βασικό στόχο την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των αστικών αρχών που είναι αρμόδιες για τις στρατηγικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού 1301/2013 του ΕΤΠΑ. Στις 1 και 2 Ιουνίου παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν ειδικότερα οι Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των Δήμων Ηρακλείου και Καβάλας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων ελληνικών και κυπριακών αστικών αρχών με ΣΒΑΑ, εκπροσώπων της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, εκπροσώπων των Διαχειριστικών Αρχών των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και εκπροσώπων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνολικά περίπου 80 ατόμων.

amna.gr

Advertisements